Ulice na slovo l, Senta

Lađarska
Lajoša Joa
Lajoša Košuta
Lava Tolstoja
Lazara Slavnića
Laze Kostića
Laze Lazarevića
Lugarska
Ljubljanska